Mời mọi người chơi game mình vừa làm

Mình vừa học libGDX làm được game nhỏ nhỏ này lấy ý tưởng từ 1 trò trên con Q-mobile ngày xưa mình hay mượn được để chơi game :smile:
Link for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tungbk
Mọi người chơi và góp ý cho mình nhé :smile:

6 Likes

Có phải cái game Gấu trúc vả mông vào mặt mấy con sâu không bác =)))

1 Like

Đúng rồi đấy bạn :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?