Mời dùng thử ứng dụng AZ Browser

Chào tất cả anh em dạy nhau học, mình mới hoàn thành và up lên google play một ứng dụng. Mong được anh em dùng thử và cho ý kiến, mình xin chân thành cảm ơn!

Main features

 • Floating video player
 • Fast built-in downloader
 • Stream videos 40% faster
 • Block unwanted ads
 • Private browsing
 • Multiple videos selection
 • Smart fullscreen
 • Multi-tabs support
 • Search engine preferences
 • Locker
 • Bookmark manager

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.azbrowser&hl=vi

Dead link

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?