Mời dùng thử ứng dụng AZ Browser


(Hung Nguyen) #1

Chào tất cả anh em dạy nhau học, mình mới hoàn thành và up lên google play một ứng dụng. Mong được anh em dùng thử và cho ý kiến, mình xin chân thành cảm ơn!

Main features

 • Floating video player
 • Fast built-in downloader
 • Stream videos 40% faster
 • Block unwanted ads
 • Private browsing
 • Multiple videos selection
 • Smart fullscreen
 • Multi-tabs support
 • Search engine preferences
 • Locker
 • Bookmark manager

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.azbrowser&hl=vi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?