Mời các bạn cùng thưởng thức video nhạc mình làm

Video mình làm có sử dụng cảnh trong project mình mới làm xong, thông tin về project có trong video, mời các bạn cùng thưởng thức!

13 Likes

em đọc rất nhiều về cmt liên quan đến lập trình game của bác, cảm ơn bác rất nhiều ạ ^^

1 Like

Đào mộ kinh hãi hùng :joy:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?