Mời các bạn cùng thưởng thức video nhạc mình làm!


(Nguyễn Phạm Anh Quân) #1

Video mình làm có sử dụng cảnh trong project mình mới làm xong, thông tin về project có trong video, mời các bạn cùng thưởng thức!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?