Mở lớp dạy IT và English tại nhà

Xin chào mọi người, do dịch COVID-19 mình cũng vừa mới từ UK về và hiện giờ đang làm Division leader cho một công ty IT quy mô vừa.

  • Mình đã có khoảng 8 năm kinh nghiệm lập trình và quản lí dự án software (chủ yếu là mảng .NET và Microsoft-based technology) cộng với hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình cho Aptech và một số trung tâm khác cộng với lớp IT mình tự mở tại nhà trước khi đi UK.
  • Hiện giờ mình open lớp dạy lập trình .NET (ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, Web API, .NET Core, LINQ, Entity Framework or Angular application, etc.) và lớp IT English cho những bạn cảm thấy English là một rào cản lớn trong khi làm việc với spoken English clients hàng ngày tại nhà.
  • Thêm vào đó, mình cũng có nhu cầu cho những remote working IT projects với vai trò là technical Architect or technical PM (Microsoft-based projects).
  • Các bạn hoặc các tổ chức nào có nhu cầu có thể liên hệ với mình qua số điện thoại: 0396856344 hoặc Skype ID: rubidi3010.

Thanks and best regards,
Steven Nguyen

4 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?