Mô hình app mobile tương tác với server là mô hình gì?

Chào cả nhà ! các trang web (WWW) đều theo mô hình client-server, nhưng đối với mobile thì khác không thể áp dụng mô hình này được, vì giao diện mobile là một app hoàn chỉnh rồi không giống như web (server gửi HTML, CSS, JS về cho browser render). App mobile chỉ có thể tương tác với server qua API, thế thì nó được gọi là gì là mô hình gì ạ (hoặc là mình hiểu sai về mô hình client-server) ? mong được mọi người chỉ bảo thêm, mình cảm ơn !

bạn có thể giải thích mô hình client - server là gì không?

4 Likes

@kisuluoibieng mô hình client server nghĩa là máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách. Client là web browser, mobile app, desktop app, … sẽ gửi request lên cho server rồi server xử lý xong phản hồi lại cho client. Server thường chỉ có 1.

2 Likes

đây là câu trả lời rồi còn gì?

câu này không có ý nghĩa gì cả

8 Likes

Hay, rất định trả lời y chang như @kisuluoibieng . Đơn giản thế mà nhiều người không chịu hiểu khái niệm, cứ thích tìm kiếm đâu xa.

Bạn chủ topic đặt câu hỏi chưa chính xác. Thường thì việc đặt câu hỏi cũng quan trọng ngang với việc giải quyết vấn đề, vì nếu giả thiết chưa hợp lý, đi chứng minh là việc vô bổ.

Câu hỏi cho topic này phải là: What are variations of client server model? Rồi tìm trong đó xem cái app mobile đang đề cập có thể là “biến thể” nào trong đó.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?