Mình cần thuê 1 bạn lập trình viên

Mình cần thuê 1 bạn lập trình phần mềm auto lấy dữ liệu khách hàng từ 1 website thấy được thông tin khách hàng chỉ cần xuất dữ liệu ra file excel . Ai có thể làm được liên hệ mình qua số dt 0939.990.443 giá cả thương lượng nhé image

Nếu lấy phải từ trang nào xem thử mới biết có lấy được không? mới báo được giá chứ ^^

1 Like

Đúng thế, cho xem thử dữ liệu trang nào đi bác, chứ nói chung chung này tốn thời gian, tiền điện thoại gọi xong không được mất công. Mà để bài không rõ ràng như này cũng không hiệu quả

2 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?