Mindmap – Cách tôi đã sử dụng trong việc học lập trình

Trong bài viết “Cách mà tôi học một công nghệ mới” mình đã đề cập đến một phương pháp gọi là Mindmap (sơ đồ tư duy) áp dụng vào trong việc học lập trình. Sau đó có một số bạn hỏi nó là gì, trong một số bình luận không thể trả lời cặn kẽ được cho các bạn nên hôm nay ở bài viết này mình sẽ nói kỹ hơn về Mindmap là gì nhé!

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?