Miền tấn công của DDoS (7 Domains of IT Infrastructure)

E đang tìm kiếm 1 số thông tin về miền tấn công của DDoS thì có tìm được 2 kết quả là LAN-to-WAN và WAN nhưng chưa thấy câu trả lời rõ ràng. Theo e hiểu thì phương diện tấn công LAN-to-WAN là do DDoS có thể tấn công qua 2 giao thức TCP và UDP, còn WAN là nó tấn công website.
Ai có thể giải thích rõ hộ e không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?