Mấy trang proxy lấy đâu ra mà nhiều proxy vậy?

Em tự nhiên có một thắc mắc là mấy site kiểu

bọn nó lấy đâu mà lắm proxy vậy, nhiều site bán theo từng proxy nhưng nhiều site là bán theo kiểu ngày, tức là trong ngày đó có thể request để lấy proxy khác, mà cứ lấy cái mới thì cái cũ sẽ chết, như vậy tức là nó làm sao đó quản lý được proxy đó

Thì ko biết họ kiếm đâu được nhiều proxy vậy có ai biết ko ạ

Họ có được Proxy bằng nhiều cách, 2 cách thông dụng:

  • Đội ngũ cộng tác viên có sở hữu các máy tính (server) cùng chia sẻ lợi nhuận, chất lượng proxy ổn nhưng địa chỉ IP giới hạn.
  • Sử dụng công cụ quét mạng và tìm các proxy do các system administrator cấu hình sai nên tận dụng những cái này, chất lượng phập phù nhưng luôn xuất hiện cái mới bởi trình độ sys admin kém ngày càng nhiều :smiley:
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?