Máy tính lượng tử

Thay hay share anh em


xem thêm cái này đề hiểu thêm: Kết cấu vũ trụ - bước nhảy lượng tử

http://movies.hdviet.com/phim-ket-cau-cua-vu-tru-buoc-nhay-luong-tu-the-fabric-of-the-cosmos-quantum-leap.html

Có thời gian thì xem 4 tập luôn, rất bổ ích khi học vật lý

11 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?