Máy tính bị lỗi "This app can't run on your PC"

máy em mới nâng lên 4gb nên định cài 64bit để nhận đủ, em shrink thêm một ổ tầm 9gb đưa cái file này vào rồi chạy với quyền admin, nhưng nó cứ bị thế này, em update mới nhất rồi ạ, hình như 20H j á
image

Máy chip gì em ?
x86 hay x64 ?
x86 thì không cài được 64 nhé.

4 Likes

nếu bạn chỉ show có mỗi tấm hình như này thôi thì cũng không ai giúp gì được cho bạn đâu

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?