Máy Laptop update bị lỗi

Máy em chiều nay đang làm thì nó tự động update, sau đó thì nó liên tục hiên lên logo, “Attempting to recover installation”, “Restoring your previous version of windows”,… liên tục cho tới bây giờ. Em đã thử diagnostic, boot lại máy theo hướng dẫn trên mạng mà vẫn không được ạ.
Nhò mợi người giúp em với ạ!
Em cảm ơn ạ!

Thì cài lại win mới đi chớ sao nữa bạn.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?