Máy bị virus hiện delete shortcut


(nguyenducloi) #1

Mình ko hiểu bị virus gì mà nó cứ hiện xoá file hàng 1000 cái làm đơ máy. Mình dùng kis mà nó ko quét được.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?