Máy bị lỗi please wait while we install a system update

Mọi người ơi tình hình là em đang cài lại win cho máy. Mấy bữa cài thì không sao, tự nhiên hôm nay nó đen màn hình với bao là please wait, xong chuyển qua báo please wait while we install a system update. Xong nó đen màn hình rồi lại tiếp tục hiện please wait ạ. Bây giờ em phải làm sao ạ

Có 3 phương án cho bạn. Làm thế nào thì tuỳ lựa chọn của bạn

  1. Cài lại OS
  2. Đem ra tiệm người ta xử lí
  3. Bán đi mua máy mới
1 Like
  1. Khỏi bán mua máy mới luôn

Nói chứ cài lại OS là ok mà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?