Matlab - Lỗi khi dùng fdatool mô phỏng FIR filter

Chào mọi người!
Em đang gặp lỗi này khi dùng fdatool để mô phỏng FIR filter.
Khi nhấn vào “View” trong tab Options để xem info thì thông báo lỗi xuất hiện
Đã gỡ và cài lại bản gốc này nhưng vẫn bị lỗi.
Bình thường những lần trước vẫn dùng được chức năng này.

Ai biết lỗi này do đâu và khắc phục chỉ giúp em với ạ!
Em cảm ơn!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?