Mất màu khi gán ảnh vào button bằng code

c-sharp
winforms

(Nguyễn Thành Danh) #1

Mình mới là newbie, đang làm một game cờ cá ngựa, mình đang làm phần mở đầu có ngựa ở trong chuồng. Nếu gán ảnh bằng giao diện bên ngoài thì thấy màu, còn bằng code mình làm thì bị mất màu. Cho mình hỏi cách làm để khôi phục màu lại ạ. (Ảnh gốc màu vẫn nguyên vẹn)

Mình vẫn gán ảnh theo bình thường, hông biết có bị thiếu thuộc tính gì không:
InHouse[t].Image = global::CoCaNgua.Properties.Resources.RedHorse;

Cảm ơn các bác nhiều


(Văn Dương) #2

Xem Nút có bị disable không.


(Nguyễn Thành Danh) #3

Cảm ơn bạn nhiều, mình đã kiểm tra như bạn nói


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?