Mật mã an toàn dữ liệu - mã hoá DES và AES

Chào ac,em hiện tại đang làm bài thuyết trình về 2 hệ mã hoá này,và em đang muốn tìm một ví dụ về các cuộc tấn công vào một trong các hệ này nhưng tìm mãi không thấy.
Vậy ai có tài liệu hay biết thì giúp em với ạ, em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?