Mật khẩu lưu trên trình duyệt được đặt ở đâu?

Chào các bạn, mình muốn lấy tập tin trên máy tính chứa pass đã lưu của các trình duyệt nhưng không biết đường dẫn của nó. Mong mọi người giúp đỡ…

1 Like

Sử dụng trình duyệt nào thế? trên máy tính hay mobile?

Tùy mỗi trình duyệt mà mật khẩu được lưu trữ ở vị trí khác nhau. Nhưng hầu hết đề lưu trữ ở trên máy tính cá nhân của người dùng.

Đối với Chrome thì mật khẩu được lưu ở file Login Data, một SQL database, nằm trong thư mục.

%UserProfile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\

Để mở file này thì mình có thể dùng các chương trình đọc file SQL. Có thể thử với SQLite Database Browser

Nguồn tham khảo: http://www.howtogeek.com/70146/how-secure-are-your-saved-chrome-browser-passwords/

4 Likes

Mình dùng Chrome trên Win8.1
Mong bạn giúp đỡ, nếu được bạn có thể hướng dẫn mình thêm các trình duyệt khác, trên điện thoại và cả máy tính! :stuck_out_tongue_winking_eye:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?