Masstel L133 Pro


(Kirito-kun) #1

Cho mk hỏi mua con Masstel L133 Pro cho học tập được ko nhỉ (Không nghĩ đến việc code đâu nha :v). Nếu code trên code blocks có được ko? Mk cảm ơn :slight_smile:


(Tao Không Ngu.) #2

Hi No name.
Theo mình với con này cài ubuntu và code C/C++ thì OK. Chứ chạy win + vs hay android studio thì hơi chậm.


(Đặng Trung Nhân) #3

Chạy không nổi chứ ko phải hơi chậm


(Đặng Trung Nhân) #4

Lap như vầy Linux là best option rồi, windows 10 bản Anniversary là chết ngay, 8.1 thì còn đỡ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?