Mắc kẹt vấn đề css grid

chào các bạn
dòng 6 mình tạo 3 hàng, 3 hàng sẽ có 4 line, dòng 17 mình đặt hộp A từ chỉ số line 2 tới line 4, nếu thế hộp D đang ở dòng thứ 3 sẽ được dịch chuyển đi đâu và tính ntn ạ?
mình đoán thì code dòng 6 sẽ tạo ra 3 rows, nhưng code dòng 17 sẽ tạo ra thêm 1 hàng nữa là 4 rows, row thứ 4 sẽ chứa hộp D, không biết suy nghĩ như vậy có đúng không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?