Mã nguồn mở nào tối ưu để làm website để xem video trực tuyến?

Tôi muốn xây dựng một website dạng video để đào tạo, huấn luyện cho nội bộ. Mục đích chính của website là phần backend quản trị upload video lên; phần tài khoản người dùng có thể phân quyền xem chuyên mục/video nào; có hệ thống Rank thành viên. Phần front end thì bố trí thành các chuyên mục (giống như youtube).
Xin hỏi các cao nhân với kinh nghiệm của các bạn: Mã nguồn mở nào có độ tin cậy và ổn định cao, đặc biệt là có thể nén video để tối ưu băng thông đường truyền, tài nguyên hệ thống và tốc độ load cho mạng Wan trong nội bộ?
Xin cảm ơn các bạn đã đọc và hỗ trợ!

Source code:

docker image:

https://hub.docker.com/r/mediacms/mediacms

Docker compose:

Demo sản phẩm:

1 Like

BigBlueButton rất mạnh nhưng 1 người chắc không cài cắm được, phải có team 3 mạng làm về Java, hoặc là phải thuê ngoài để dựng hệ thống, tập huấn sử dụng, hỗ trợ tối ưu, sao lưu, bảo mật,… vì nó là hàng khủng.

3 Likes

cảm ơn bạn rất nhiều. Mã nguồn này phải cài đặt trên máy chủ Ubuntu. Có mã nguồn nào khác chạy được trên Windows không cao nhân?

Mã nguồn này chạy được trên windows mà bạn, bạn cài docker vào.

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?