Luyện code Java App thường hay App Game

java

(Bùi Gia Anh) #1

Luyện code Java cứng tay hơn thì nên làm App thông thường hay Game ạ ?


(Tynk Huynk) #2

tại sao không phải cả hai ?


(Bùi Gia Anh) #3

e mới học xong Java thôi ạ . nên muốn luyện code trên Android Studio mà chưa biết nên làm cái j trc để code cứng hơn ạ


(Nguyễn Đình Anh) #4

Quan trọng hơn là bạn muốn cứng tay ở phần nào :wink: Chứ còn nâng cao khả năng code thì làm 1 trong hai đều được nhé :smile:


(Tynk Huynk) #5

vậy mình khuyên bạn luyện Java cho bài bản rồi chuyển sang Android nhé.
Bạn có thể search google các bài tập Java để luyện + viết chương trình mà bạn tự nghĩ ra.
Mình không hoan nghênh việc đi đường tắt như vậy đâu :smiley:


(Lê Thiên Hoàng) #6

Đề OOP trường mình,bạn luyện đi không đủ thì mình cho thêm.
https://goo.gl/yLPU7r


(Phan Bá Hải) #7

Làm app hay game đều được. Nhưng bạn nên tìm một tiền bối để hỏi khi cần và nên tìm một project mẫu vừa đọc code vừa hỏi vừa áp dụng vào project tự nghĩ ra. VD như làm app quản lý cho đơn giản (sinh viên, tài chính), xa hơn thì làm app gần gũi hơn như text editor, music player, picture viewer, browser, game 2D,…


(Lê Thiên Hoàng) #8

Trong đề lab của FPT có gần đủ hết mấy cái này rồi này.


(Phan Bá Hải) #9

Đề lab FPT để luyện cơ bản thôi, tất nhiên nó giúp newbie dễ hình dung từng tính chất OOP một, nhưng không phát triển sâu về OOP. Vào project thực tế nó phát sinh nhiều thứ phải áp dụng nhiều tính chất OOP vào trong một vấn đề (xử lý data của nhiều report khác nhau cùng một method chẳng hạn, người ta phải dùng đủ 4 tính chất hướng đối tượng để làm)


(Nguyễn Việt Đức) #10

Đúng như bạn ở trên nói đề lab FPT là code cơ bản thôi. Nên đọc code của người khác và tự tạo project để làm bắt đầu từ size nhỏ đơn giản rồi khó dần. Nếu đang còn học thì cố gắng tìm cty học việc khi làm thực tế bạn sẽ thấy rằng sách vở nhà trường là không đủ và khác biệt là rất lớn.


(Lê Thiên Hoàng) #11

lab đại học chứ không phải lab cao đẳng mà bá


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?