Lưu tiếng việt trong sql server

các bác cho em hỏi với ạ

Em nhâp tên tiếng việt từ web để insert vào sql server bị lỗi chữ ,làm thế nào để khác phục ạ , em xin cảm ơn

Trong html bạn phải có loại thẻ sau trong thẻ :

<meta charset="UTF-8" />

Ngoài ra bạn cần kiểm tra

  • Field trong CSDL phải là kiểu NVARCHAR
  • Câu lệnh INSERT hay UPDATE giá trị tiếng Việt phải có N ở trước
    VD: N'Tiếng Việt có dấu'
2 Likes

a, camr on ban , minh quen mat :v:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?