Lưu một cách liên tục

Chào các anh chị, các bạn, mình mới làm quen với LinQ to Sql, mình muốn tạo ra một chương trình lưu,edit, xóa tên khách hàng, ID, … với xóa và edit thì không vấn đề gì, mà khổ nỗi chỗ Save, mình không thể nào lưu một cách liên tục, muốn lưu tiếp thì phải đóng chương trình rồi chạy lại, nếu ráng lưu liên tục nó báo 1 exception như ảnh .có anh chị nào, các bạn có thể giúp mình được không ạ, bứt rứt quá :laughing:, code lưu với i exception của em ạ.Đơn giản lắm!
Thêm dòng nv = new NhanVien(); vào đầu là xong! (NhanVien: tên lớp Nhân viên của bạn).

Hiểu gì chưa?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?