Lưu file txt dưới dạng UTF-8

tui gặp vấn đề với việc lưu file txt khi đánh tiếng việt, sau khi đánh xong 1 file tiếng việt, thì khi lưu file nó được lưu với encoding mặc định là ANSI, phải vào save as rồi chỉnh thủ công lại là UF8 thì mới lưu được file, nhiều lúc quen tay bấm close để lưu rồi nó báo lỗi Encoding do bấm tiếng việt và bấm nhầm nút ok thì nát cả cái file, rất khó chịu, có cách nào để chỉnh lại encoding mặc định của file txt là UF8 thay vì ANSI không các cậu

Thay vì sử dụng Notepad, bạn nên dùng 1 editor khác như Notepad++. Notepad++ sử dụng giao diện tab và có thể lưu trữ rất nhiều bản nháp (tắt máy vẫn không bị xóa).

Nhưng nếu bạn vẫn muốn dùng Notepad thì chạy file reg sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad]
"iDefaultEncoding"=dword:00000005

; 1 = ANSI
; 2 = UTF-16 LE
; 3 = UTF-16 BE
; 5 = UTF-8
3 Likes

rất cảm ơn bạn, mình sẽ chuyển qua notepad ++, mà cái reg trên làm sao để chạy vậy, vào cmd chăng?

gõ Ctrl+R

regedit

Enter

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?