Lựa chọn mạng quảng cáo giúp kiếm tiền từ ứng dụng

Mình đăng tìm hiểu về một số mạng quảng cáo trong các ứng dụng di động, như Admob, StartApp. Trong nhóm có ai đang tích hợp các mạng quảng cáo trong ứng dụng của mình có thể chia sẻ cho mình thêm thông tin được không ạ, còn mạng quảng cáo nào khác nữa không, tiêu chí lựa chọn mạng quảng cáo là gì?
Cảm ơn cả nhóm nhé!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?