Lỗi your sdk location contains non-ascii characters

java

(đức Kiên) #1

Chào cả nhà em mới cài Android studio thì gặp lỗi trên, em đã tham khảo trên mạng rồi nhưng em ko thấy file Android ở mục file ẩn Appdata ở đâu cả mọi người giúp em vs.


(Đào An) #2

Đường dẫn chứa chữ “Kiên” là ko đc rồi, đường dẫn ko nên chứa bất cứ ký tự nào đặc biệt chỉ nên có ký tự tiếng anh thôi.
Cài lại vào thư mục khác đi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?