Lỗi xảy ra khi thay đổi phông chữ trên codeblock

Khi em thay đổi phông chữ của codeblock thì xảy ra lỗi này ạ, và phông chữ em thay đổi không được lưu và thông báo lỗi cũng hiện ra thường xuyên. Mọi người cho em hỏi cách fix với ạ. Em cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?