Lỗi xampp: "This may be due to a blocked port"

mọi người giúp em với! em thay đổi port 80 ,… rồi mà ko dc. mọi người biết nó bị bệnh gì không? em tìm cả ngày ko ra. em thanks rất rất nhiều.

Bấm button Log xem detail trước đã bạn.

2 Likes

Khả năng là trên máy tính này có cài TeamViewer, Skype hoặc một ứng dụng nào khác đang chạy trên các công thông dụng: 80, 8080, 81, 8181. Đó là lý do port bị chiếm. Hãy đổi thử thành port 1234 rồi start Apache trên cổng đó xem.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?