Lỗi Visual Studio Installer

d
bị vậy là sao mấy anh ? nó báo lỗi Internet nhưng em check thì mạng vẫn bình thường :thinking::thinking:

Lên Google cho nhanh b chứ lên đây hỏi biết bao giờ mới có người trả lời. Mình vừa tìm thì thấy họ bảo change dns rồi blabla… gì đó.

1 Like

mình cũng thử nhiều cách rồi nhưng vẫn k được :face_with_raised_eyebrow:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?