Lỗi visual studio Error Unexpected character '$'

Em học lập trình c# trên trường thì chạy được đoạn code có $.
Nhưng laptop em thì lại chạy không được và báo lỗi như này, ai biết cách khắc phục ko ạ.
image

Cậu đang dùng C# bản bao nhiêu thế?
Interpolated Strings có ở C# 6+ thôi. Nếu cậu đang dùng C# bản thấp hơn, cậu sẽ gặp lỗi.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?