Lỗi về nút navbar-toggler-icon

Khi em bấm vào nút navbar-toggler-icon thì nó hiện ra, còn bấm lại lần thì không thể ẩn đi. Mong mọi người giúp đỡ, em cảm ơn ạ


Trang của em hiện tại có một lỗi, em thử bấm vào tab Console rồi chụp ảnh màn hình gửi lên. Ngoài ra, code để ở trong cặp 3 dấu huyền “```” nha em chứ có chụp ảnh lên :slightly_smiling_face:

2 Likes

đây ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?