Lỗi Unable to load authentication plugin 'caching_sha2_password'

A/c chỉ e cách tạo database connection trên Dbeaver với ạ! E đã thử tạo với localhost khi test connection thì lại thấy thông báo lỗi Unable to load authentication plugin ‘caching_sha2_password’.Nhưng khi e mở Mysql workbench lên test lại thì vẫn được ạ! E đang muốn sử dụng Dbeaver để học sql vì e thấy Mysql workbench nó hơi nặng.!

Bên mysql workbench thì không thấy lỗi gì ạ!

hmmm, bạn đã thử tìm lỗi chưa?

2 Likes

Được rồi ạ. E cảm ơn ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?