Lỗi trên file jsp

khi em gõ các câu lệnh java bên trong <% %> nó ko hiện ra gợi ý và cũng chả báo sai mặc dù vẫn chưa import thư viện List vào
Em đang gặp vấn đề gì vậy ạ . Phải chăng em đã bỏ quên gì đấy??

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?