Lỗi trên android studio

Em mới cài android studio mà bị lỗi này. Em xin hỏi đây là lỗi gì và sửa thế nào ạ??!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?