Lỗi too many redirect khi xài Cloudflare chung Let's Encrypt cho một trang Discourse


(Nguyễn Hữu Phong) #1

Chào các anh chị và mọi người,

Hiện tại em đang thử tạo một trang Discourse nhưng khi dùng Cloudflare làm CDN thì xảy ra lỗi too many redirect. Theo em hiểu thì lỗi này thường xảy ra do Cloudflare sử dụng chung Let’s Encrypt, em biết điều này khi làm một trang website bình thường chạy trên nginx tự cấu hình hoặc dùng framework như Easyengine.

Mọi người có thể giúp đỡ em cách cấu hình hoặc khắc phục như thế nào với các . trang xài Discourse với.

Em cảm ơn.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?