Lỗi tomcat 8.0 không thể start trong eclipse

Các bác cho em hỏi bị lỗi như thế này thì phải làm sao ạ, em đã thử delete và cài lại, rồi đặt lại location trong properties nhưng vẫn không ăn thua :<

Bạn nên nhấn vào nút Details >>.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?