Lỗi thuộc tính href trong ReactJS

em đang học ReactJS và bị gặp lỗi như này. Em đã search google mà vẫn chưa hiểu. Giusp em với , em cảm ơn

The href attribute is required for an anchor to be keyboard accessible.
Provide a valid, navigable address as the href value

tag < a > nào đó của bạn bị thiếu thuộc tính href.

5 Likes

href=’#’ . nó vẫn báo lỗi y như vậy

Vậy thì bạn phải tạo ra 1 project nhỏ để tái tạo lỗi này, rồi đưa lên đây.

2 Likes

Giống ở đây nhỉ:

2 Likes

Dùng Link component thay thế cho <a> nhé.

import { Link } from 'react-router-dom'

<Link to="/about">About</Link>
2 Likes
import React, { Component } from 'react';
import './App.css';

class App extends Component {

 render() {
    return(
 <div>
     
     <nav className="navbar navbar-inverse">
        <div className="container-fluid">
         <a className="navbar-brand">Props</a>

        </div>
      </nav>
      <div className="container">
       <div className="row">
         <div className="row">
          <div className="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
           </div>
         
        </div>
       </div>
       
      </div> 
    </div> 


    );
 }
}

export default App;

Nó cứ bị warning, thật sự em vẫn chưa hiểu phải fix như thế nào

Vậy ra cái này là cảnh báo của eslint, nếu để “#” mà vẫn bị thì hãy để là "# " (có dấu cách) thì sẽ không bị nữa, cái này chắc chắn là bug của eslint rồi.
Trong này: https://github.com/evcohen/eslint-plugin-jsx-a11y/blob/master/docs/rules/anchor-is-valid.md
nó bảo dùng “#” mà vẫn bị cảnh báo.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?