Lỗi thư viện splide

Chào các bạn, mình đang gặp 1 lỗi của thư viện splide. Lỗi là ở file js mình viết setting splide đặt là ‘.splide’ và ở html mình gọi class nó 1 cái thì nó chạy đc nhưng mình gọi thêm 1 cái nữa thì nó lỗi chỉ hiển thị 1 cái. Mong các bạn giải đáp giúp mình, mình xin cảm ơn.

file JS

file HTML: class thư viện ở dòng 570 và 650

result: Nó hiển thị cái slide đầu r còn cái ở Be Inspired thì nó không hiện

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?