Lỗi "the program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer" khi cài xampp

Mình cài Xamp và khi start thì xuất hiên lỗi này “the program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem” và mình đã tải cái file api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dl về và copy vào thư mục system32 rồi mà vẫn lỗi. Mong m.n giúp đỡ :frowning:

Gõ tên dll lên google tải bản zip về giải nén cho vào thư mục cài xampp hoặc C:\Windows

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?