Lỗi tạo project Maven

eclipse
maven

(HDT) #1

Hi all,
Mình đang bắt đầu tìm hiểu về maven, khi tạo 1 project thì xảy ra lỗi này. Mong ae giúp đỡ và chỉ cách khác phục.


(HDT) #2

Ae giúp m với…


(Nguyen Ca) #3


trong diễn đàn có hướng dẫn này


(Triển Tiến Trần) #4

bạn có cách gỉai quyết chưa, mình cung bj giong bạn :frowning:


(anon10709737) #5

Sao bạn không thử xài lệnh của maven tạo trong cmd thì dễ hơn. Mình chưa bao giờ tạo 1 project maven trong eclipse bao giờ cả!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?