Lỗi render trình duyệt

cho mình hỏi lỗi này là bị gì vậy mấy bác.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?