Lỗi phần mềm kis 2016

Hệ điều hành:win7 x64 ultimate
phiên bản kis:2016
lỗi:mất tính năng quét virus cho file


Mong mọi người giúp đỡ

Setting -> Protection xem có enable tính năng File Anti-Virus chưa thử xem :sweat_smile:

2 Likes

Đã làm nhưng vẫn không được
Đã liên hệ Kis support
Họ kêu mình cài đặt lại,mình cài đặt lại lần đầu thì ok,lần sau reset lại bị,mình có tắt 1 số dịch vụ lúc khởi động,liệu đó có phải là nguyên nhân ???1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?