Lỗi phần mềm Eclipse

Khi mình mở EclipseMarketplace thì phần mềm tự thoát, không biết có cách nào fix không ạ.

Tương tự câu hỏi “Tôi đột quỵ chết khi ăn, có cách nào cứu không ạ ?”. Bác sỹ có tài lắm thì cũng phải biết thêm ít thông tin thì mới phán được bạn nhé ( bạn ăn món gì? tình trạng món ăn có bị thiu không ? bạn có bị dị ứng không? bla bla… Bạn không đưa thông tin của mình ra thì có trời mới giúp được bạn, mình góp ý vài thông tin:

  • Hệ điều hành bạn dùng.
  • Phiên bản phần mềm Eclipse.
  • Các phần mềm có thể can thiệp: antivirus, virus … bla bla
  • Và cuối cùng, câu hỏi nên kết thúc bằng dấu hỏi chấm.

Thông tin đến bạn.

6 Likes

http://letmegooglethat.com/?q=eclipse+exit+on+Marketplace

Google giúp bạn: https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=473491
Và solution (theo mình) là đổi trình duyệt mặc định từ IE qua Chrome/Firefox nha. :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?