Lỗi: No connection string named "" could be found in the application config file

asp.net-mvc

(Duc Ngo) #1

Em có học khóa học làm web asp bên tedu, mới đến bài login thì gặp lỗi mong mọi người debug giúp.
Cảm ơn mọi người!


(Tynk Huynk) #2

Bạn kiểm tra xem connection string đúng chưa ? Mình nhớ Visual Studio có chức năng tạo và test connection string mà


(Duc Ngo) #3

à hình như mình thiếu connectionString ở trong webconfix, tks bạn


(Vũ) #4

mình cũng bị lỗi này bạn chỉ mình cách fix vs


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?