Lỗi nhập chữ "t" ra chữ "t5", "y" ra chữ "y6",] ra chữ ]=

Cho mình hỏi có ai bị lỗi này chưa ạ, nhập chữ “t” ra chữ “t5”, “y” ra chữ “y6”,] ra chữ ]=. Bác nào biết giúp mình với :frowning: Mình cám ơn nhiều :frowning:

Lỗi do bàn phím hoặc trình điều khiển (driver) của nó.

3 Likes

có cách nào sửa không? mình cũng bị

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?