Lỗi netbeans IDE xuất hiện ký tự lạ


Mọi người cho mình hỏi xíu!
netbeans IDE của mình đang dùng bình thường tự nhiên nó xuất hiện mấy ký tự ¶ và khi dùng dấu cách thì nó xuất hiện dấu chấm,
Mình seach google mà tìm mãi không ra cách xử lý? cũng đã thử gỡ và cài lại nhưng không được :frowning:
mọi người chỉ giúp mình chuyển lại bình thường với?
cảm ơn nhiều!

Đó chính xác là một tính năng chứ không phải lỗi nhé. Trong MS Word cũng có, và có nhiều ứng dụng (văn bản) khác cũng có tính năng này.
Nó giúp hiển thị một số kí tự dạng không hiển thị (cách, tab, xuống dòng,…).

Tham khảo:

4 Likes

cảm ơn b!..

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?