Lỗi Netbean không hiển thị pakage util

lỗi netbean
Netbean của em khi import nó không hiển thị gợi ý pakage util nữa ạ, nên khi khai báo Scanner, ArrayList hay các lớp thuộc util nó không hiển thị gợi ý import mà phải import thủ công, mọi người giúp em sửa với ạ, em cảm ơn :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?