Lỗi Netbean IDE không hiện được project

Em ko hiểu tại sao tạo web application thì nó không hiện thanh project bên phải, nhưng tạo với gradle hoặc maven thì nó vẫn hiện

Ace giúp e với :<


1 Like

Mk cũg k biết. Đag học java vs netbean

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?