Lỗi net::ERR_FILE_NOT_FOUND nhưng vẫn tải được hình ảnh

angularjs

(Ngoclong Pham) #1

em gặp lỗi này

net::ERR_FILE_NOT_FOUND

nhưng hình ảnh của nó vẫn load được. hình ảnh để trong folder image, html để trong folder views, 2 folder này ngang hàng nhau, đây là file html,

<div ng-controller="newsCtrl">
 <div class="row">
  <div ng-repeat="x in news">

   <div class="col-xs-6">
    <div class="newsContent">{{x.content}}</div>
    <div class="newsImage"><img src="../image/{{x.image}}" alt="vinfast oto"></div>
    <div class="newsTitle">{{x.title}}</div>

   </div>
  </div>
 </div>
</div>

và file app.js của em ạ

app.controller("newsCtrl", function ($scope, $http) {
 $http({
  method: "GET",
  url: "http://localhost:8080/EX11_29112018_spring_restful/news"
 }).then(function (response) {
  $scope.news = response.data;
 })
});

có thể chỉ giúp em là lỗi gì được không ạ


(Vu Van Chung) #2

Bạn xóa cache chưa? Thử xóa cache xem sao


(Nhím Hiếu) #3

Đường dẫn hình ảnh src của bạn phải là ng-src thì mới hết lỗi bạn nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?